Publiceret 21-03-2023

Andet høringssvar vedr. lov om Det Centrale Personregister

På opfordring af Formanden for Digitaliseringsudvalget har Dataetisk Råd gennemgået det reviderede udkast til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister med henblik på at undersøge, om Rådets tidligere anførte bekymringer over det første udkast stadigt var gældende.

 

Hent og læs høringssvaret her

Se alt høringsmaterialet på Høringsportalen