Publiceret 03-07-2024

Dataetisk Råds høringssvar over afgrænsning af ”skadeligt indhold” og ”skadelige funktioner” for børn og unge på sociale medier og andre digitale tjenester

Formålet med Dataetisk Råd er at skabe et forum, hvor etiske spørgsmål om forholdet mellem på den ene side fordelene ved anvendelse af ny teknologi og på den anden side hensynet til borgernes grundlæggende rettigheder, retssikkerhed og grundlæggende samfundsmæssige værdier, kan drøftes, og hvor en varig indsats for understøttelse af en ansvarlig anvendelse af data kan forankres.

Hent høringssvaret her