Publiceret 27-06-2023

Dataetisk Råds høringssvar på Finanstilsynets udkast til papir om god praksis for dataetik ved brug af AI i den finansielle sektor

Dataetisk Råd er et regeringsnedsat uafhængigt forum, som bl.a. skal rådgive Folketinget, ministre og offentlige myndigheder om dataetiske spørgsmål ved brugen af data og digital teknologi. Rådet forholder sig herunder til etiske spørgsmål om fordelene ved anvendelse af ny digital teknologi og hensynet til retssikkerhed, samfundsmæssige værdier og borgernes grundlæggende rettigheder.

 

Hent og læs høringssvaret her