Publiceret 24-09-2021

Dataetisk Råds høringssvar vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister

Rådet forholder sig til etiske spørgsmål om forholdet mellem på den ene side fordelene ved anvendelse af ny teknologi og på den anden side hensynet til borgernes grundlæggende rettigheder, retssikkerhed og grundlæggende samfundsmæssige værdier.

 

Hent høringssvar her