Publiceret 07-03-2024

Dataetisk Råds høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v. og forskellige andre love

Rådet har i dette tilfælde valgt at afgive et høringssvar, fordi rådet finder, at den del af forslaget, som omhandler aldersverificering ved køb på nettet, rejser komplekse dataetiske spørgsmål. Lovforslaget gør det pligtigt for forhandlere af alkohol-, tobak- og nikotinvarer at kontrollere, at køberen af en given vare lever op til aldersgrænsekravene. For online transaktioner skal forhandleren dermed indføre et ”alderskontrolsystem, der effektivt kan verificere køberes alder i forbindelse med et salg. En effektiv elektronisk aldersverificering kan f.eks. være via den aktuelle nationale eID-løsning som MitID eller via brugeroprettelse med pas eller anden gyldig legitimation, som det er gjort på lattergasområdet. Af hensyn til at sikre metodefrihed kan det også være andre verifikationsløsninger.”

 

Hent og læs høringssvaret her