Publiceret 14-02-2024

Dataetisk Råds høringssvar vedr. høring over ændringer i bekendtgørelse om drift m.v. af den fælles digitale infrastruktur m.fl.

Patientdata spiller en stor og voksende rolle i sundhedsvæsenet. Dataetisk Råd er optaget af, hvordan myndighederne kan skabe rammer for, at det danske sundhedsvæsen kan få størst mulig gavn af data på en dataetisk og tillidsvækkende måde. Dét indebærer bl.a., at hensyn til grundlæggende dataetiske principper som gennemsigtighed og selvbestemmelse bør stå i et proportionalt forhold til sundhedsvæsenets behov for at behandle data og i visse tilfælde begrænse gennemsigtigheden og autonomi.

 

Hent og læs høringssvaret her