Publiceret 26-10-2023

Dataetisk Råds høringssvar vedr. høring over udkast til forslag til lov om ændring af databeskyttelsesloven

Dataetisk Råd takker for høring over udkast til forslag til lov om ændring af databeskyttelsesloven. Lovforslaget tilsigter bl.a. at hæve aldersgrænsen for hvornår, der kræves forældresamtykke til informationssamfundstjenesters behandling af mindreåriges personoplysninger fra 13 til 15 år. Informationssamfundstjenester kan eksempelvis være tjenester som udbyder e-handel og online spil, søgemaskiner, musiktjenester og sociale medier, og dækker dermed mange af den type platforme, som børn færdes på digitalt. Dataetisk Råd har formuleret en række kommentarer til denne del af lovforslaget.

 

Hent og læs høringssvaret her