Publiceret 17-08-2023

Dataetisk Råds høringssvar vedr. Lov om håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et indre marked for digitale tjenester (DSA-forordningen)

Dataetisk Råd takker for høring vedr. Lov om håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et indre marked for digitale tjenester (DSA-forordningen).

 

Hent og læs høringssvaret her