Publiceret 30-11-2023

Dataetisk Råds høringssvar vedr. lovforslag om ændring af lov om spil

Dataetisk Råd anerkender forslagets legitime formål om bl.a. at bekæmpe matchfixing og sikre et ordentligt og reguleret spilmarked i Danmark, der følger med udviklingen hvor en stor del af spilmarkedet i dag i høj grad foregår på internettet. Alligevel er det overordnet set Dataetisk Råds opfattelse, at lovforslaget giver Spillemyndigheden en betænkelig vidtgående adgang til at foretage omfattende behandling af data om spillerne, i nogle tilfælde endda særligt følsomme oplysninger om ludomani og dermed mulige helbredsoplysninger. Den foreslåede hjemmel bør derfor efter rådets opfattelse afvejes nøje i lyset af forslagets dataetiske implikationer.

 

Hent og læs høringssvaret her