Publiceret 05-05-2021

Dataetisk Råds høringssvar vedr. projektforslag til nye kommunale og regionale signaturprojekter om anvendelse af kunstig intelligens i den offentlige sektor

På klimaområdet kan kunstig intelligens ifølge projektparterne hjælpe klimaindsatsen ved at bidrage til en reduktion af mængden af drivhusgasser, f.eks. gennem intelligent energistyring i bygninger. Her kan algoritmer efter det oplyste prædiktere energibehovet, således at man ikke opvarmer bygninger på tidspunkter, hvor de ikke benyttes. Kunstig intelligens kan eksempelvis også efter det oplyste anvendes til at identificere kælder, dør- og portåbninger i 3D-bymodeller baseret på eksisterende luft- og skråfotos, hvor vandet vil løbe hen og derved danne vidensgrundlag for klimasikringstiltag, så man undgår oversvømmelser af boliger og infrastruktur.

 

Hent høringssvar her