Publiceret 02-02-2023

Høringssvar til lovforslag om fravigelse fra obligatorisk digital selvbetjening

Dataetik Råd finder det vigtigt, at der kommer mere fokus på, at en stor andel af borgerne oplever problemer på grund af digitaliseringen. Dataetisk Råd ser derfor positivt på lovforslaget. Lovforslaget imødekommer nemlig en central dataetisk problemstilling; nemlig behovet for en inkluderende digitalisering der også tager hensyn til de borgere, som ikke kan overskue det digitale, men også bør tilbydes at være en del af en brugervenlig og inkluderende samfundsudvikling.

Her fremstår særligt formålet om, at det skal være enklere for borger og administration at håndtere fritagelse fra obligatorisk digital selvbetjening som en reel imødekommelse af en del af det behov, som det store antal digitalt udsatte skaber; at borgerne bliver ’tabt’ i et (for dem) uoverskueligt digitalt administrationssystem.

 

Hent og læs høringssvaret her

Se alt høringsmaterialet på Høringsportalen