Publiceret 11-10-2023

Høringssvar vedr. Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn

Dataetisk Råd bakker op om forslagets formål, der handler om at forhindre spredning af børnemisbrugsmateriale igennem elektroniske kommunikationskanaler. Dog finder Dataetisk Råd ikke, at de påtænkte midler i forslaget, der indebærer et brud på borgernes grundlæggende rettigheder, f.eks. brevhemmelighed og retten til privatliv, står mål med det ellers anerkendelsesværdige formål.

Dataetisk Råd opfordrer den danske regering til at arbejde for, at det endelige forslag til forordning finder en proportionel balance mellem hensynet til borgernes grundlæggende rettigheder og ønsket om at bekæmpe spredning af CSAM.

 

Læs hele høringssvaret her

Se lovforslaget på EUR-Lex her