Publiceret 09-10-2023

Dataetisk Råds kommentarer til Europa-Kommissionens kommende evaluering af GDPR

Dataetisk Råd ser Databeskyttelsesforordningen som en afgørende sikring af borgernes rettigheder ift. indsamling og anvendelse af data på en rimelig, sikker og fundamentalt dataetisk måde. Dataetisk Råd ser især behov for at fokusere på ressourcer til håndhævelse, bedre individbeskyttelse og rammer for compliance i den offentlige og private sektor i en kommende evaluering.

 

Hent og læs hele høringssvaret her