Publiceret 21-01-2022

Høringssvar vedr. forslag til Lov om regulering af sociale medier

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ved e-mail af 20. december 2021 anmodet om Dataetisk Råds eventuelle bemærkninger til udkast til lovforslag om regulering af sociale medier.

Lovforslaget pålægger tjenesteudbydere af kommunikationsplatforme at etablere procedurer for håndtering af klager over ulovligt indhold inden for specifikke tidsfrister, herunder skal ”åbenlyst ulovligt” indhold være fjernet inden for 24 timer. Lovforslaget vedrører sociale platforme, gruppebeskedtjenester samt en række store dating- og gaming-platforme med over 100.000 danske brugere årligt. Ulovligt indhold defineres ikke særskilt i lovforslaget, men omfatter enhver form for indhold, der strider mod gældende dansk ret.

 

Hent og læs høringssvaret her

Se alt høringsmaterialet på Høringsportalen