Åbent brev ifm. udspil til Digitaliseringsstrategien

Publiceret 20-05-2022

Dataetisk Råd har gennemgået Digitaliseringsstrategien ’Sammen om den digitale udvikling’ 2022-2030 og hilser den velkommen. Strategiens 61 initiativer afspejler regeringens ambition om at bruge digitale redskaber til at lave et bredspektret løft af det danske samfund. Dataetisk Råd er enige i, at digitalisering rummer et stort potentiale og bemærker samtidig, at potentialet kun kan indfries, hvis vi som samfund bruger data og nye teknologier efter dataetiske værdier og principper. Et vigtigt omdrejningspunkt for øget digitalisering af Danmark er brugen af borgernes data, og det forudsætter, at befolkningen kan have tillid til, at deres data håndteres etisk og ansvarligt.