Publiceret 27-10-2023

Dataetisk konsekvensanalyse

Med det dataetiske vurderingsskema har du nu skabt et overblik over, om der er dataetiske risici forbundet med den planlagte samkøring. Viser vurderingsskemaet, at samkøring har risici eller høj risici, anbefaler Dataetisk Råd at, myndigheden nu går i gang med konsekvensanalysen. Analysen kan dog også anvendes, selvom resultatet af vurderingsskemaet viser, at der er en mindre dataetisk risiko. 

Dataetisk konsekvensanalyse

Den dataetiske konsekvensanalyse kan hjælpe dig med at håndtere dataetiske spørgsmål, når det skal vurderes, hvordan din myndighed bør reagere på risici ved samkøring af data. Det gør du ved at analysere datasamkøringens formål og se nærmere på, hvad der taler for og imod datasamkøringen.

Derudover er der også særskilt fokus på inddragelse af ledelsen/direktionen/demokratiske valgte samt på instruktion og uddannelse af medarbejdere/sagsbehandlere.

Disse parametre giver den nødvendige viden til at foretage en endelig dataetisk konsekvensvurdering og dermed en vurdering af, om det er dataetisk forsvarligt at iværksætte datasamkøringen. 

Sådan bruger du konsekvensanalysen

Når du anvender analysen, skal du sætte ét kryds ud fra hvert spørgsmål med svarmuligheder: ja, måske eller nej. Svarene vil pege på, om samkøring af data har kritiske, mindre kritiske eller ingen kritiske konsekvenser. Dette er vigtigt at have overblik over, når den endelige dataetiske konklusion skal foretages.

Nogle af spørgsmålene skal udfyldes ved fritekstfelter. Felterne kan gøres større, hvis der er behov for det.

Hvis én eller flere af svarene på spørgsmålene kan kategoriseres som kritiske eller mindre kritiske, anbefaler Dataetisk Råd, at myndigheden genovervejer, om samkøringen skal gennemføres. Derudover er det relevant at undersøge, om samkøringsprojektet kan ændres med henblik på at reducere de dataetiske risici. Det samme gør sig gældende, hvis svarene i fritekstfelterne efter din egen vurdering indikerer dataetiske risici. 

I begge tilfælde anbefaler Dataetisk Råd, at du inddrager ledelsen/direktionen i beslutningen om iværksættelse af datasamkøringen. Her bør du forelægge ledelsen/direktionen både det dataetiske vurderingsskema og den dataetiske konsekvensanalyse. 

Dataetisk Råd opfordrer til, at du udfylder konsekvensanalysen skriftligt som dokumentation for de dataetiske overvejelser. Derudover opfordrer Dataetisk Råd til, at konsekvensanalysen offentliggøres med henblik på at understøtte åbenhed. Det dataetiske vurderingsskema bør i den forbindelse vedlægges som bilag.

Hvis der er spørgsmål, som du ikke kan besvare, eller som du kun kan besvare med meget stor tvivl eller usikkerhed, bliver du nødt til at bruge tid på at indhente den nødvendige information for at kunne vurdere og besvare spørgsmålet. 

Du kan i den forbindelse overveje at inddrage relevante kompetencer og erfaringer i andre dele af myndigheden eller uden for organisationen til at hjælpe og vejlede i udfyldelsen af konsekvensanalysen.