Publiceret 27-10-2023

Dataetisk vurderingsskema


Vurderingsskemaet hjælper dig med at få styr på dataetikken, når du samkører data. Formålet med vurderingsskemaet er ikke at frembringe en éntydig dataetisk konklusion i forhold til det givne projekt, som du står med. Vurderingsskemaet skal i stedet øge dit kendskab til og bevidsthed om dataetik og give anledning til at du gør dig bredere, dataetiske overvejelser og træffer beslutninger, der er dataetisk forsvarlige. 

Vurderingsskemaet giver dig som myndighed et overblik over, om der er samfundsmæssige risici forbundet med den planlagte eller påtænkte datasamkøring, og hvilket risikoniveau dit projekt har. Ud fra disse resultater bliver du som myndighed vejledt i, om der er behov for yderligere dataetiske refleksioner og tilpasninger af datasamkøringen, så du som myndighed kan være sikker på, at projektet foregår med et dataetisk afsæt. 

Anvendes anonyme data, som det er defineret i databeskyttelsesretten, er det ikke nødvendigt at foretage en dataetiske vurdering.

Sådan bruger du vurderingsskemaet


For hvert kryds du sætter udfyldes risikopyramide automatisk. Risikopyramiden er med til at skabe et samlet overblik, og hjælper dig med at foretage en dataetisk vurdering af datasamkøringen. Du præsenteres for risikopyramiden efter du har gennemgået alle spørgsmål. 

Risikopyramiden giver dig et overblik over de mulige etiske betænkeligheder ved den planlagte eller påtænkte datasamkøring. Jo flere kritiske (røde) og/eller mindre kritiske (orange) krydser der er, jo mere problematisk er projektet ud fra et dataetisk perspektiv. 

Efter du første gang har udfyldt vurderingsskemaet, kan du gå tilbage og se, om du kan ændre datasamkøringen, så røde svar bliver orange eller grønne, og orange svar bliver grønne. Når du ikke kan ændre mere, giver det udfyldte vurderingsskema svaret på den indledende dataetiske analyse.   

Risikopyramide til dataetisk vurdering af datasamkøring.

Når du udfylder skemaet, vil du hurtigt opdage at nogle af spørgsmålene er markeret med et blåt udråbstegn og andre er ikke. Udråbstegnet betyder, at der en særlig dataetisk risiko forbundet med disse spørgsmål. Dataetisk Råd anbefaler at myndigheden udarbejder en konsekvensanalyse, hvis der i vurderingsskemaet er: 

  • Hvis der er én eller flere kritiske(røde) eller mindre kritiske krydser(orange), som stammer fra de spørgsmål markeret med et blåt udråbstegn. Dette gælder uanset antallet af kritiske og mindre kritiske krydser i andre dele af skemaet. 
  • Hvis der i øvrigt er ét rødt og/eller flere orange i risikopyramiden.
  • Hvis du som myndighed konkret vurderer, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en dataetisk konsekvensanalyse forud for datasamkøringen, på trods at vurderingsskemaets resultater, bør du som myndighed skriftlig begrunde dette og offentliggøre det.  
  • Har du sat alle krydserne i feltet ikke kritiske (grønne), er projektet umiddelbart dataetisk forsvarligt ud fra vurderingsskemaets kriterier. Yderligere analyser og overvejelser kan dog altid være nyttige.  

Dataetisk Råd opfordrer til, at myndigheden udfylder vurderingsskemaet skriftligt som dokumentation for de dataetiske overvejelser omkring risikoen ved samkøring og for at skabe åbenhed om myndighedens dataetiske refleksioner. 

Hvis der er spørgsmål, som du ikke kan besvare, eller som du kun kan besvare med meget stor tvivl eller usikkerhed, bliver du nødt til at bruge tid på at indhente den nødvendige information for at kunne vurdere og besvare spørgsmålet. 

Du kan i den forbindelse overveje, om det er nødvendigt at inddrage relevante kompetencer og erfaringer i andre dele af myndigheden eller uden for organisationen til at hjælpe og vejlede dig i udfyldelsen af vurderingsskemaet. Denne bistand må dog ikke medføre, at du ikke selv opnår den dataetiske indsigt, som er formålet med skemaets anvendelse.