Data, menneske og samfund

Data kan indsamles og anvendes på en måde, der er lovlig, men ikke nødvendigvis etisk ansvarlig. Derfor er det vigtigt at skabe kulturer og normer for etisk ansvarlig håndtering af data. Ved at fokusere på udvalgte dataetiske problemstillinger, vil rådet gøre en indsats for at oplyse og ruste det enkelte menneske til at forholde sig kritisk til anvendelsen af data.

Temaet 'Data, menneske og samfund' udgør en ramme for en række aktuelle, dataetiske emner, som løbende tages op til debat. Første emne i rækken fokuserer på unge og digitalisering

 

Unge og digitalisering

Mange online platforme anvender forretningsmodeller, hvor de videregiver egne brugeres data til tredjeparter til markedsføring og målretning af reklamer. Det giver forbrugeren både en mere individuel og brugervenlig oplevelse, men kan også underminere forbrugerens autonomi, privatliv og derigennem samfundet generelt. Samtidigt har vi indrettet et samfund, som kræver konstant opkobling til internettet. Det betyder, at forbrugeren genererer løbende data og 'spor' af sig selv på nettet, der aggregeret danner en detaljeret profil på forbrugeren.

Det stiller store krav til forbrugeren i forhold til at holde sig oplyst og informeret, hvilket i praksis gør at det er vanskeligt, hvis ikke umuligt, at begrænse delingen af egne data. Særligt unge mennesker kan anses som værende udsatte, da deres liv dokumenteres fra en ganske ung alder, samtidigt med at de er meget aktive på forskellige digitale platforme, hvilket kan have uforudsete konsekvenser senere i livet.

Dataetisk Råd ønsker at bidrage til at skabe de rigtige rammer for, at alle borgere i Danmark – børn, unge og voksne (ud)dannes til at forholde sig nysgerrigt og kritisk til digitale teknologier og konsekvenserne ved adfærdsprofilering som forretningsmodel.

Derudover ønsker rådet at undersøge mulighederne for at formulere en alternativ, og måske mere dataetisk, forretningsmodel, som forhåbentligt kan danne inspiration for fremtidig industri.

Rådet forventer at færdiggøre arbejdet ved udgangen af 2021.