Dataetisk konsekvensanalyse

Konsekvensanalysen er et værktøj til myndigheder. Vi opfordrer til, at I udfylder den skriftligt som dokumentation for jeres dataetiske overvejelser, og at I offentliggør analysen for at understøtte åbenhed.

Dette dokument skal udfyldes, hvis det dataetiske vurderingsskema har ledt myndigheden videre til en dataetisk konsekvensanalyse. Konsekvensanalysen kan dog også anvendes, selvom resultatet af vurderingsskemaet viser, at der er en mindre dataetisk risiko.

Myndigheden opfordres til at udfylde den dataetiske konsekvensanalyse skriftligt som dokumentation for myndighedens dataetiske overvejelser, ligesom myndigheden opfordres til at offentliggøre den dataetiske konsekvensanalyse for at understøtte åbenhed. Det tidligere udfyldte dataetiske vurderingsskema bør vedlægges som bilag hertil.

Sådan anvendes Dataetisk konsekvensanalyse

Den dataetiske konsekvensanalyse består dels af spørgsmål med forudbestemte svarmuligheder, dels af spørgsmål med fritekstfelter, som skal udfyldes. Fritekstfelterne kan tilpasses svaret, og der opfordres til, at myndigheden skriver alle relevante overvejelser ned og eventuelt gør felterne større. Hvis der er spørgsmål, der ikke kan besvares eller kun kan besvares med meget stor tvivl eller usikkerhed, må der bruges tid på at indhente nødvendig information for at kunne vurdere og besvare spørgsmålet. Det kan i den forbindelse overvejes, om det er nødvendigt at inddrage relevante kompetencer og erfaringer i andre dele af myndigheden eller uden for organisationen til – i nødvendigt omfang – at hjælpe og vejlede myndigheden til at udfylde vurderingsskemaet.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Skriv til sekretariatet for Dataetisk Råd på post@dataetiskraad.dk