Nyhed

Dataetisk Råd udgiver sin anden årsrapport

Dataetisk Råd skal afgive en årlig redegørelse til regeringen om anbefalinger og aktiviteter.


Denne årsrapport opsummerer rådets andet leveår fra 2. april 2020 til 1. april 2021.

  • 14. oktober 2021

I takt med, at teknologi og digitalisering spiller en større rolle i samfundet, vokser betydningen af data hastigt. Med nye muligheder kommer også nye dilemmaer, og det er afgørende for tilliden i samfundet at sætte mennesket i centrum for udviklingen

 

- Forord, Dataetisk Råds årsrapport 2020-21.

Læs rådets anden årsrapport