Etiske overvejelser om samkøring af data i det offentlige

Hvilke overvejelser bør offentlige myndigheder gøre sig forud for beslutninger om samkøring af data ved brug af nye teknologier? Dataetisk Råd har udviklet et værktøj, der skal understøtte den etiske dimension ved samkøring af data i det offentlige.

Samkøring af data er ikke et nyt fænomen. Deling af data i den offentlige forvaltning er en nødvendighed og grundvilkår for en velfungerende offentlig sektor. Med de mange nye teknologier, som det offentlige i stigende grad anvender, opstår der spørgsmål om, hvordan og i hvilken udstrækning samkøring bør ske, når en forvaltning eksempelvis anvender kunstig intelligens.

Rådet ønsker at understøtte den etiske dimension af forholdet mellem på den ene side fordelene ved at samkøre data ved brug af nye teknologier i den offentlige forvaltning og på den anden side borgernes grundlæggende rettigheder, retssikkerhed og andre relevante, grundlæggende samfundsmæssige værdier.

Rådet har på den baggrund udviklet et værktøj, der skal understøtte, at offentlige myndigheder gør sig de nødvendige overvejelser forud for beslutninger om samkøring af data ved brug af nye teknologier. 

Værktøjer til myndigheder, der arbejder med datasamkøring