Martin Juul Christensen

profilbillede

Martin Juul Christensen er advokat i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), der repræsenterer 1,4 mio. lønmodtagere på tværs af den offentlige og private sektor. Han har således indsigt i nogle af de dilemmaer — også af etisk karakter — som bl.a. medarbejdergrupperne på nogle af de store velfærdsområder jævnligt møder.

Derudover har Martin Juul Christensen i kraft af sin faglighed og erfaring en stærk indsigt i, og interesse for, persondatabehandling. Det gælder særligt vedrørende legale og integritetsmæssige sammenhænge i ansættelsesforhold — et område han også har undervisningserfaring med.

Martin Juul Christensen har deltaget i diverse udvalg under Justitsministeriet, herunder vedr. offentligt ansattes ytringsfrihed samt whistleblowing. Desuden har Martin Juul Christensen været medvirkende til betænkning om Databeskyttelsesforordning.

Udpeget af: Finansministeren, Justitsministeren og Erhvervsministeren.

Medlem af rådet siden: August 2020