Dataetisk Råd udgiver sin anden årsrapport

Publiceret 14-10-2021

Dataetisk Råd skal afgive en årlig redegørelse til regeringen om anbefalinger og aktiviteter.

Denne årsrapport opsummerer rådets andet leveår fra 2. april 2020 til 1. april 2021.

I takt med, at teknologi og digitalisering spiller en større rolle i samfundet, vokser betydningen af data hastigt. Med nye muligheder kommer også nye dilemmaer, og det er afgørende for tilliden i samfundet at sætte mennesket i centrum for udviklingen

Forord, Dataetisk Råds årsrapport 2020-21.

Læs rådets anden årsrapport (PDF)