Nyt medlem i Dataetisk Råd

Publiceret 04-06-2021

Direktør i Sundhedsdatastyrelsen, Lisbeth Nielsen, er tiltrådt i juni 2021.

Med det nye medlem består rådet således af 15 medlemmer, inklusiv formanden.

Som direktør i Sundhedsdatastyrelsen har Lisbeth Nielsen ansvar for ca. 300 medarbejdere, der via data og digitalisering arbejder for et sundere Danmark. Under coronakrisen har Sundhedsdatastyrelsens data og it været centrale for den danske indsats. Lisbeth bringer derfor relevant viden om digitalisering, data- og it-arkitektur ind i rådet.