Algoritmer, ledelse og overvågning på arbejdspladsen – en etisk gråzone?

Publiceret 09-12-2022
Paneldebat om overvågning på arbejdspladsen
Billedet er taget af Algoritmer, Data og Demokrati - ADD projektet

Den 6. lancerede Dataetisk Råd, IDA, HK og Algoritmer, Data og Demokrati-projektet i en ny analyse og konference om medarbejderes og lederes holdninger til datadreven overvågning på arbejdspladsen.

Indhentning af medarbejderdata er nemlig blevet en forudsætning på den digitale arbejdsplads. Og selvom de datadrevne processer åbner op for en masse muligheder, rummer de også en masse dataetiske dilemmaer. Der er især hjemmearbejdet og fremdriften af den digitale arbejdsplads, der har åbnet op for de øgede muligheder for overvågning.

Men hvad er medarbejdernes og ledernes holdninger til dataindsamling på arbejdspladsen? Dét stillede vi skarpt på i analysen ’Danskernes holdning til og oplevelser med indsamling af digitale medarbejderdata på arbejdspladsen’. Særligt i Danmark kan en øget overvågning af medarbejderen have konsekvenser. Det danske arbejdsmarked er nemlig traditionelt karakteriseret af tillid mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Den tillid kan indsamlingen og brugen af medarbejderdata bidrage til at sløre. Analysen er den første af sin slags, som sætter fokus på den digitale overvågning på arbejdspladserne i Danmark.

Analysen tal viste blandt andet at..:

  • … kun 1 ud af 4 medarbejdere er positivt stemt over for, at der indsamles digitale medarbejderdata på arbejdspladsen.
  • … 6 ud af 10 medarbejdere oplever, at arbejdspladsen anvender digitale værktøjer til at indsamle medarbejderdata om dem.
  • … 1 ud af 5 har følt sig overvåget på grund af dataindsamling.
  • … kun 1 ud af 4 har oplevet, at deres leder har talt med dem om, hvorfor dataindsamlingen sker.
  • … kun 4 ud af 10 ledere føler sig helt sikre på, at de overholder gældende lovgivning, når de anvender digitale værktøjer til at indsamle medarbejderdata.
  • … over halvdelen af danske medarbejdere er bekymret for, at indsamling af data skader forholdet mellem leder og medarbejder.

Analysen blev lanceret på en konference hos IDA. Hér stillede vi skarpt på temaet med oplæg og debatter om, hvorfor man skal indsamle medarbejderdata, hvilke dilemmaer indsamlingen og brugen rummer samt hvad lederens og medarbejderens rolle er i forhold til transparens, formål og rettigheder på den digitale arbejdsplads.

Fra Dataetisk Råd deltog Camilla Gregersen i paneldebatten med Malene Matthison-Hansen (IDA), Morten Rosted Vang (DI), Morten Skov Christiansen (FH) og Emilie Loiborg (Horten). Debatten blev modereret af Lisbeth Knudsen, strategidirektør i Mandag Morgen.

Foruden konferencen har analysens indsigter også kommet ud over rampen gennem medier – heriblandt Politiken (https://politiken.dk/viden/Tech/art9109420/Ansat-blev-kaldt-ind-til-chefen-efter-at-have-bestilt-kjole-til-datteren-i-sin-pause), TV2 (https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-12-06-hver-femte-oplever-at-blive-overvaget-pa-jobbet) og P1.

Læs analysen hér: https://lnkd.in/eSP8nvk3