Dataetisk Råd skriver åbent brev til forhandlingerne om Digitaliseringsstrategien

Publiceret 16-05-2022

Dataetisk Råd har med stor fornøjelse gennemgået regeringens udspil til en ny Digitaliseringsstrategi for Danmark. Strategiens 61 initiativer afspejler regeringens ambition om at bruge digitale redskaber til at lave et bredspektret løft af det
danske samfund. Dataetisk Råd er enige i, at digitalisering rummer et stort potentiale. Men dette potentiale kan kun indfries, hvis vi som samfund bruger data og nye teknologier efter dataetiske værdier og principper.

I brevet kan du læse Dataetisk Råds konkrete forslag til, hvordan de politiske parter kan indarbejde dataetik i den endelige Digitaliseringsstrategi.