Manglende fokus på dataetik i Sundhedsstrukturkommissionens rapport

Publiceret 05-07-2024

Dataetisk Råd har bemærket, at Sundhedsstrukturkommissionens nyligt udgivne rapport om fremtidens sundhedsvæsen mangler en omfattende omtale af dataetik. Den 420 sider lange rapport nævner ikke dataetik én eneste gang og etik kun en enkelt gang, hvilket er bekymrende i lyset af de foreslåede strukturelle ændringer og øget digitalisering.

Dataetisk Råd har derfor udarbejdet et høringssvar, hvor rådet fremhæver centrale dataetiske problemstillinger, der bør adresseres. Formand Johan Busse udtaler: "Vi står over for en skillevej, hvor digitalisering gennemgribende kan ændre vores sundhedsvæsen til det bedre, men kun hvis det sker på et solidt dataetisk fundament. Uden en stærk forankring i dataetikken risikerer vi at miste borgernes tillid og den menneskelige kontakt i sundhedsvæsenet. Teknologien skal tjene borgernes bedste interesser og bidrage til øget sundhed hos individuelle patienter og i samfundet generelt."

Rådet påpeger behovet for klare retningslinjer for dataindsamling og -forvaltning i en national dataplatform. Det er afgørende, at digitalisering og teknologiske løsninger udvikles med borgernes og patienternes perspektiv i centrum for at sikre, at teknologien tjener deres bedste interesser.

Digitalisering kan øge ligheden blandt patienter ved at tilbyde bedre adgang til sundhedstjenester, men det må ikke ske på bekostning af de digitalt udsatte borgere. Sundhedsydelserne skal være tilgængelige for alle, uanset deres teknologiske færdigheder. Der skal være alternativer til digitale løsninger for at sikre, at alle borgere får lige adgang til sundhedstilbud af høj kvalitet.

Dataetisk Råd er klar til at rådgive regeringen og Sundhedsstrukturkommissionen for at sikre en dataetisk forsvarlig implementering af nye teknologier i sundhedsvæsenet.

Du kan læse høringssvaret her