Vi bør rustes til den moderne arbejdsplads – hvor sætter du grænsen for brug af dine data på din arbejdsplads?

Publiceret 14-05-2024

Den moderne arbejdsplads præges i stigende grad af dataindsamling, som kan benyttes til et hav af formål, som uden tvivl vil revolutionere og optimere danske arbejdspladser. Heriblandt findes indsamling og anvendelse af data om den enkelte medarbejder, som uundgåeligt vil bringe den ansatte i en sårbar position og ændre på magtbalancer og arbejdskulturer. For at kunne sikre forsvarlig anvendelse af nye teknologiske værktøjer på arbejdsmarkedet, vil både ansatte og ledere have gavn af at være tilstrækkeligt klædt på til at håndtere de medfølgende udfordringer.

 Hvad er automatiserede beslutningssytemer?
Algoritmer kan trænes til at foretage beslutninger på baggrund af træning med datasæt, som fx kan indeholde oplysninger om medarbejdere eller analyser af tidligere processer.
Sådanne processer kan forekomme fuldautomatiserede eller som såkaldt ’beslutningsstøtte’, som kan anvendes til at støtte eller vejlede ledere i afgørende beslutninger på arbejdspladser.
På arbejdspladsen kan beslutningssytemer anvendes til et hav af opgaver, som vil lette diverse arbejdsopgaver, optimere processer og bidrage til optimeret effektivitetsstyring.

Hvorfor har vi brug for dataetiske overvejelser?
Ved indsamling og anvendelse af medarbejderdata vil den ansatte uundgåeligt lide et tab af privatliv. Der er med sikkerhed dataetiske grunde til at beskytte de ansattes privatliv, da tab af privatliv på arbejdspladsen b.la. kan skade relationer og være ydmygende, afskrækkende og stressende for medarbejdere, hvilket kan påvirke arbejdskulturen, så vel som det enkelte individ.
Desuden kan ansættelsesforhold der indeholder krav om anvendelse af medarbejderdata påvirke medarbejderens evner til at afgive objektivt og frit samtykke til brug af data, fordi mennesker kan være pressede til at takke ja til ansættelsesforhold af diverse grunde som fx økonomi eller status, som risikerer at påvirke deres evner til at tage objektiv stilling til ansættelsesforholdene.
Ligesom mennesker, kan beslutningssytemer også begå fejl, som kan have konsekvenser for både ledere og ansatte. Ligeledes kommer vi heller ikke udenom at sådanne systemer vil være præget af bias, som kan være svære at opdage. Og hvor ligger ansvaret, når beslutningen er taget af en maskine?

Tilgå Dataetisk Råds rapport og den tilhørende pixi-udgave her