Jonas Christoffersen

Jonas Christoffersen har været direktør for Institut for Menneskerettigheder siden 2009. Han er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet og advokat med møderet for landsret (1998).

Jonas Christoffersen har været ansat som forsker på Københavns Universitet (2000-2008), konstitueret landsdommer ved Østre Landsret (2006-2007) og dommerfuldmægtig i Højesteret (1998-1999).

Jonas Christoffersen har skrevet disputats om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og i øvrigt beskæftiget sig med nationale og internationale menneskerettigheder.

Udpeget af: Justitsministeren

Medlem af rådet siden april 2019

Sociale medier

Jura er ikke alt, og dataetikken kan hjælpe os til at træffe gode beslutninger inden for lovgivningens rammer.

- Jonas Christoffersen