Samkøring af data i det offentlige ved brug af nye teknologier

Dataetisk Råd har udarbejdet to værktøjer til at understøtte etiske overvejelser i forbindelse med samkøring af data i den offentlige sektor. Læs mere om rådets arbejde og de to værktøjer.