Samkøring af data i det offentlige ved brug af nye teknologier

Dataetisk Råd har besluttet at arbejde med samkøring af data i den offentlige sektor. 

Samkøring af data er ikke et nyt fænomen. Deling af data i den offentlige forvaltning er en nødvendighed og grundvilkår for en velfungerende offentlig sektor. Med de mange nye teknologier, som det offentlige i stigende grad anvender, opstår der spørgsmål om, hvordan og i hvilken udstrækning samkøring bør ske, når en forvaltning eksempelvis anvender kunstig intelligens.

Rådet ønsker at undersøge den etiske dimension af forholdet mellem på den ene side fordelene ved at samkøre data ved brug af nye teknologier i den offentlige forvaltning og på den anden side borgernes grundlæggende rettigheder, retssikkerhed og andre relevante, grundlæggende samfundsmæssige værdier.

Rådet ønsker på den baggrund at analysere og vurdere, hvilke hensyn og overvejelser offentlige myndigheder bør gøre sig forud for beslutninger om samkøring af data ved brug af nye teknologier.

Rådet forventer at færdiggøre arbejdet i 2020.