Thomas Senderovitz

Thomas Senderovitz er uddannet læge fra Københavns Universitet 1992 og var 1992-1999 ansat i lægestillinger i København.  Fra 1999-2016 bestred han flere ledende stillinger i internationale lægemiddelvirksomheder med ansvar for udvikling af lægemidler - herunder flere år på direktionsniveau.

Thomas har bl.a. arbejdet med ledelse af dataanalytiske funktioner gennem det meste af sin karriere. Han har grundlagt to biotekselskaber. Og siden 2016 har han været direktør i Lægemiddelstyrelsen med ansvar for bl.a. godkendelse og overvågning af lægemidler til borgerne i Danmark og EU samt overvågning af medicinsk udstyr.

Thomas er særligt optaget af, hvorledes store datamængder fra mange forskellige kilder kan anvendes til bedre forståelse af lægemidlers virkninger og bivirkninger. Han er meget optaget af etiske udfordringer ved big data analyser og særligt brug af kunstig intelligens.

Udpeget af: Finansministeren

Medlem af rådet siden april 2019

Dataetik vil i stadig højere grad komme til at spille en afgørende rolle i vore liv.

- Thomas Senderovitz