Nyhed

Velkommen til nyt rådsmedlem i Dataetisk Råd

Dataetisk Råd byder velkomme til et nyt rådsmedlem: Majbrit Berlau!

Majbrit Berlau er næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), som med 64 medlemsorganisationer og over 1,3 millioner medlemmer repræsenterer et bredt udsnit af de danske arbejdstagere. Majbrits erfaring inden for fagbevægelser og foreninger bidrager og kvalificerer den dataetiske debat med hensyn til arbejdstagerne og arbejdskultur.

Vi glæder os til at nyde godt af Majbrits indsigt og erfaringer i debatten om dataetik.

 

  • 22. marts 2022