Dataetiske værktøjer

Dataetik er et centralt fokusområde for mange organisationer, virksomheder og offentlige instanser i disse dage. Dog kan det være en udfordring at navigere i og praktisere. I Dataetisk Råd anerkender vi denne udfordring og har derfor udviklet to værktøjer designet til at gøre dataetik konkret og håndterbar.

Disse værktøjer er skabt for at styrke din forståelse af, hvordan man effektivt kan arbejde med dataetik. De giver indsigt i både de potentielle fordele og ulemper ved dataanvendelse, samtidig med at de belyser utilsigtede konsekvenser. Vores mål er at sikre, at vigtige dataetiske beslutninger træffes baseret på en solid og velinformeret forståelse.

Dataetisk håndbog

Dataetik - Sådan gør du!

Værktøjet indeholder en 5-trins guide, og skal klæde dig på til, hvordan du kan komme i gang med at arbejde med dataetik. Det skal give dig inspiration til, hvilke spørgsmål du kan stille sig selv og andre, når du arbejder med konkrete dataetiske problemstillinger. 

Dataetisk Råd har udviklet et bud på en metode, som er let at anvende og kan bruges til både de hverdagens beslutninger og til de større strategiske valg.

Datasamkøring

Samkøringsværktøjet

Dataetisk Råd har udviklet et værktøj, der skal understøtte den etiske dimension ved samkøring af data i den offentlige sektor. Værktøjet består af to dele: 

  1. Dataetisk vurderingsskema, der afklarer omfanget den af dataetiske problematikker i projektet
  2. Konsekvensanalyse, som bør udfyldes såfremt samkøringen indebærer mulige dataetiske risici