Om Dataetisk Råd

Dataetisk Råd følger den teknologiske udvikling og interesserer sig særligt for dataetiske spørgsmål og dilemmaer, som brug af data medfører.

For at opnå de mange fordele, som brug af data giver, søger Dataetisk Råd at understøtte udviklingen på en etisk forsvarlig måde, som tager hensyn til borgernes grundlæggende rettigheder, retssikkerhed eller til grundlæggende samfundsmæssige værdier.