Dataetiske temaer

Dataetisk Råd udforsker de dybtliggende etiske dilemmaer fremkaldt af fremvoksende datateknologier. Disse temaer adresserer de etiske udfordringer i relation til dataanvendelse på tværs af forskellige sektorer og tjenester.

For hvert specifikt tema leverer vi materialer, der præsenterer emnet fra flere perspektiver.