Dataetisk Råd bidrager til debat om digitale løsninger, data og kunstig intelligens

Dataetisk Råd

Dataetisk Råd understøtter en ansvarlig og bæredygtig dataanvendelse i erhvervslivet og i den offentlige sektor. Rådet bidrager til en åben debat om brugen af nye digitale løsninger, data, kunstig intelligens osv. og de dilemmaer, som de nye teknologiske muligheder rejser. med at skabe en dataetisk debat og understøtter en ansvarlig brug af data i erhvervslivet og i den offentlige sektor.

Dataetik er afgørende for demokratiet, tilliden i samfundet og i markedet.

- Johan Busse, formand

Dataetik

Hvad er dataetik?

Her finder du de temaer, som vi har arbejdet med i Dataetisk Råd.

Læs mere om dataetik

Værktøjer

Etiske vurderinger kan være svære at sætte i system og indarbejde i den daglige praksis. Derfor har vi i Dataetisk Råd udviklet to værktøjer til at lette vejen til ansvarlig brug af data . Værktøjerne hjælper fordele, ulemper og utilsigtede konsekvenser frem i lyset og anviser en systematisk måde at tage beslutninger på et mere kvalificeret grundlag.

Gå til værktøjerne

Nyheder