Dataetisk Råd bidrager til debat om digitale løsninger, data og kunstig intelligens

Temaer

Læs om de temaer, som Dataetisk Råd arbejder med

Data, menneske og samfund

Temaet 'Data, menneske og samfund' udgør en ramme for en række aktuelle, dataetiske emner, som løbende tages op til debat.

Læs mere om data, menneske og samfund

Udvikling af rådets metode til at arbejde med dataetik

Dataetisk Råd har besluttet at udvikle en metode til at behandle dataetiske problemstillinger. Formålet er at udvikle en model for rådets arbejde.

Læs mere om rådets metode
Alt drone tekst

Rådets medlemmer

Dataetik er afgørende for demokratiet, tilliden i samfundet og i markedet.

- Johan Busse, formand

Nyheder