Dataetisk Råd bidrager til debat om digitale løsninger, data og kunstig intelligens

Temaer

Læs om de temaer, som Dataetisk Råd arbejder med

Udvikling af rådets metode til at arbejde med dataetik

Dataetisk Råd har besluttet at udvikle en metode til at behandle dataetiske problemstillinger. Formålet er at udvikle en model for rådets arbejde.

Læs mere om rådets metode

Samkøring af data i det offentlige ved brug af nye teknologier

Dataetisk Råd har besluttet at arbejde med samkøring af data i den offentlige sektor i 2020. 

Læs mere om samkøring af data
Alt drone tekst

Rådets medlemmer

Dataetik er afgørende for demokratiet, tilliden i samfundet og i markedet.

- Johan Busse, formand