Dataetisk Råd

EN DEL AF NATIONALT CENTER FOR ETIK

Vi lever i en digital tidsalder, hvor data og teknologi spiller en central rolle i vores liv. Dataetisk Råd arbejder dedikeret på at udforske og fremme etisk datapraksis og teknologisk ansvarlighed.

Læs mere om dataetik her

Seneste udgivelse

Dataetik på arbejdspladsen

Den moderne arbejdsplads præges i stigende grad af dataindsamling, som kan benyttes til et hav af formål. Herunder findes indsamling og anvendelse af data om den enkelte medarbejder. Disse nye muligheder vil kunne bidrage til ting som optimering af effektivitetsstyring, trivselsmålinger på arbejdspladsen, samt formindskelse af rutinearbejde. Med sådanne muligheder følger også udfordringer, som både ledere og ansatte vil have gavn af at være rustede til at kunne håndtere.

Dataetisk Råds rapport ’Dataetiske perspektiver ved brug af medarbejderdata’ giver et dybdegående indblik i de forskellige dataetiske hensyn, der opstår ved anvendelse og indsamling af medarbejderdata på arbejdspladsen.

Rapporten findes også i en pixi-udgave, under navnet ’Dataetik på arbejdspladsen’, som blandt andet tilbyder praktiske arbejdsspørgsmål for alle, der har interesse i at implementere dataetiske overvejelser på deres arbejdspladser.

Tilgå materialet her

Nyt fra Dataetisk Råd

Følg os på LinkedIn