Anette Høyrup

Anette Høyrup er Senior Manager Consultant i Implement. Anette har indtil 2023 været chefjurist i Forbrugerrådet Tænk, hvor hun arbejdede med rettigheder indenfor databeskyttelse, markedsføring og it-sikkerhed - herunder sundheds-it og kunstig intelligens. Hun har også beskæftiget sig med it-kriminalitet via arbejdet med appen 'Mit digitale selvforsvar'.

Anette varetager forbrugernes interesser via lobby- og kampagnearbejde, oplæg og dialog med relevante aktører. Hun sidder i Dansk Standards udvalg for kunstig intelligens og Digitaliseringsstyrelsens Advisory board for cyber- og informationssikkerhed. Hun er næstformand i Rådet for Digital Sikkerhed og medlem af Dansk Internet Forums bestyrelse (DIFO), er medlem af Advokatnævnet og Teleankenævnet og har siddet 6 år i Medierådet for Børn og Unge.
Desuden er hun medlem af EU’s Multistakeholder Expert Group, GDPR og sidder i BEUCs digitale arbejdsgruppe. Endelig deltager Anette i arbejdet med at etablere et nyt dataetisk mærke.

Udpeget af: Folketingets Retsudvalg

Medlem af rådet siden maj 2019
 

Det er nødvendigt løbende at drøfte, hvad der er rigtig og forkert brug af data.

- Anette Høyrup