Birgitte Arent Eiriksson

Birgitte Arent Eiriksson er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia, som har fokus på frihedsrettigheder, grundlæggende menneskerettigheder, retssikkerhed og retsstatslige principper.

Birgitte er debattør, oplægsholder, forfatter og har tidligere besiddet en række forskellige stillinger på Justitsministeriets område og er i dag også medlem af Det Etiske Råd.

Udpeget af: Justitsministeren efter indstilling fra Folketingets Udvalg for Digitalisering- og it

Medlem af rådet siden maj 2019, genbeskikket maj 2023
 

Teknologien giver mange muligheder, men udviklingen skal ske med respekt for vores værdier.

- Birgitte Arent Eiriksson