Camilla Gregersen

Camilla Gregersen har været formand for Dansk Magisterforening siden 2015. DM er fagforening for akademikere inden for naturvidenskab, humaniora, IT og samfundsvidenskab. Camilla mener, at der er behov for alle fagområderne til at kvalificere skabelse og anvendelse af digitale løsninger, og der er brug for digital dannelse i hele befolkningen.

Hun har en kandidatgrad i uddannelsesstudier og socialvidenskab fra Roskilde Universitet i 2004, som hun i 2019 supplerede med MBA i Business Administration fra Syddansk Universitet i 2019. Før Camilla blev formand for Dansk Magisterforening, arbejdede hun som ledelseskonsulent i PROSA og var formand for den private sektor i DM.

Camilla Gregersen er optaget af dataetiske problemstillinger i forhold til borgernes retssikkerhed, privatliv og tillid til virksomheders og det offentliges brug af data. Hun ser ikke en modsætning mellem at sikre respekten for borgernes og kundernes ret til kontrol med egne data og at sikre gevinsterne ved digitalisering. Tværtimod er reelt samtykke og tillid helt afgørende for, at data bliver retvisende og derved kan anvendes.

Udpeget af: Finansministeren

Medlem af rådet siden maj 2019

Vi skal styre udviklingen – ikke lade udviklingen styre os.

- Camilla Gregersen