Dataetik på arbejdspladsen

Dataetisk Råds nye rapport ’Dataetiske perspektiver ved brug af medarbejderdata’, udforsker de komplekse dataetiske dilemmaer, der opstår ved indsamling og anvendelse af medarbejderdata på arbejdspladser. For at gøre informationen mere tilgængelig, findes rapporten også i en pixi-udgave, som blandt andet tilbyder praktiske arbejdsspørgsmål for dem, der ønsker at implementere dataetiske overvejelser på deres arbejdsplads.

Teknologiens hastige udvikling åbner op for nye muligheder for fremtidens arbejdspladser. Avancerede systemer gør det nu muligt at reducere mængden af rutinearbejde, hvilket optimerer produktiviteten for både medarbejdere og ledere. Men hvad er der egentlig på spil, når vi er villige til at overdrage beslutninger til maskinerne? Eller villige til lade vores data danne grundlag for individuelle trivselsmålinger på vores arbejdsplads? Og er det retfærdigt at man som jobsøgende, mister jobmuligheder, hvis ikke man samtykker til dataindsamling på arbejdspladsen?

 

Dataetisk Råds rapport ’Dataetiske perspektiver ved brug af medarbejderdata’

Dataetisk Råds rapport ’Dataetiske perspektiver ved brug af medarbejderdata’ giver et dybdegående indblik i de forskellige dataetiske hensyn, der opstår ved anvendelse og indsamling af medarbejderdata på arbejdspladsen.

Læs rapporten her

Pixi-udgave ’Dataetik på arbejdspladsen’

Rapporten findes også i en pixi-udgave, under navnet ’Dataetik på arbejdspladsen’, som blandt andet tilbyder praktiske eksempler og arbejdsspørgsmål for alle, der har interesse i at implementere dataetiske overvejelser på deres arbejdspladser.

Læs pixi-udgaven her