Høringssvar

Dataetisk Råds formål er at skabe et forum, som dels kan skabe en dataetisk debat, dels løbende kan understøtte en ansvarlig og bæredygtig dataanvendelse i erhvervslivet og i den offentlige sektor.

Dataetisk Råd skal opnå formålet ved bl.a. rådgivning, anbefalinger, redegørelser og udtalelser om almene og principielle dataetiske spørgsmål samt anden debatskabende aktivitet.

En del af dette arbejde består i at udarbejde høringssvar. Nedenfor ses rådets afgivne høringssvar.

Vis mere