Kontakt

Dataetisk Råd er en del af Nationalt Center for Etik. Du kan kontakte Dataetisk Råd ved at skrive til dataetiskraad@dketik.dk eller kontakte sekretariatet direkte. Du kan finde medarbejderne i Sekretariatet for Dataetisk Råd her

Postadresse

Nationalt Center for Etik
Ørestads Boulevard 5
Bygning 35 + 37K
2300 København S

EAN-nummer: 5798000362109
CVR-nummer: 11 80 66 19

Sikker post

Du kan sende sikker post til Dataetisk Råd via Digital Post-løsningen:

Send via borger.dk

Send via virk.dk

Henvendelser angående hjemmesiden

Har du spørgsmål, forslag eller ønsker du at give feedback vedrørende vores hjemmeside, er du velkommen til at kontakte os via e-mail på hjemmeside@dketik.dk.