Samkøring af data

Deling af data i den offentlige sektor er blevet et grundvilkår for en velfungerende offentlig sektor. Med udsigt til en fremtid, hvor myndigheder i stigende omfang vil samkøre borgernes data, er det vigtigere end nogensinde før at forholde sig til de dataetiske aspekter af datasamkøring.

Hvorfor er samkøring af data et etisk dilemma?  

Datasamkøring er når man sammenkobler oplysninger fra forskellige fagsystemer, databaser, registre, datahubs eller det åbne internet mv. Det er ikke et dataetisk spørgsmål, om der skal deles eller samkøres data i det offentlige, men derimod hvordan og i hvilken udstrækning det skal ske. 

Offentlige myndigheder, der iværksætter datasamkøring, skal naturligvis overholde gældende regler, herunder ikke mindst de databeskyttelsesretlige regler, forvaltningsretlige regler og lovgivningen på det pågældende område. Men samtidig kan en dataetisk vurdering – der går ud over de lovgivningsmæssige krav – være helt afgørende for befolkningens tillid til den offentlige sektor. Den bør derfor altid benyttes, når datasamkøring og anvendelse af ny teknologi også skal kunne forsvares dataetisk.

Samkøringsværktøjet

I Dataetisk Råd ønsker vi at understøtte den etiske dimension af forholdet mellem på den ene side fordelene ved at samkøre data ved brug af nye teknologier i den offentlige forvaltning og på den anden side borgernes grundlæggende rettigheder, retssikkerhed og andre relevante, grundlæggende samfundsmæssige værdier.

Derfor vi har vi på den baggrund udviklet et værktøj, der skal understøtte, at offentlige myndigheder gør sig de nødvendige overvejelser forud for beslutninger om samkøring af data ved brug af nye teknologier. Værktøjet skal understøtte den etiske dimension ved samkøring af data i den offentlige sektor.

Værktøjet består af: 

Dataetisk vurderingsskema

Dataetisk vurderingsskema afklarer omfanget den af dataetiske problematikker i projektet.

Læs mere om dataetisk vurderingsskema

Konsekvensanalyse

Konsekvensanalysen bør udfyldes såfremt samkøringen indebærer mulige dataetiske risici

Læs mere om dataetisk konsekvensanalyse