Ansigtsgenkendelse Tematiske rapporter

Ansigtsgenkendelse

Det er i dag muligt at bruge kunstig intelligens til at analysere billeder eller video af menneskers ansigter, og for eksempel identificere dem eller vurdere deres humør. Denne type teknologi kan bredt kaldes for ansigtsgenkendelse, og er i de senere år blevet stadig mere populær i både den offentlige og den private sektor.

Ansigtsgenkendelse rejser vigtige dataetiske dilemmaer. Centralt står spørgsmålet om balancen mellem de fordele som teknologien kan give, for eksempel styrket sikkerhed og øget effektivitet, og beskyttelse af individets privatliv. I nutidens teknologidrevne verden er det muligt at spotte og identificere individer blandt store mængder mennesker ved hjælp af sofistikerede algoritmer og kameraudstyr. Denne kapacitet vokser i popularitet inden for både offentlige institutioner og den private sektor. Hvornår kan det retfærdiggøres, at analysere personers ansigter, på et stadion, i butikker eller i det offentlige rum? Skal borgere samtykke, og hvad hvis de ikke vil det? Og hvordan sikrer vi, at de indsamlede data håndteres ansvarligt og beskyttes?

Dataetisk Råd følger udviklingen inden for ansigtsgenkendelse nøje. Rådet har udgivet en introduktion til teknologien, og i et sæt anbefalinger taget stilling til brugen af den.

 

Ansigtsgenkendelse

Hent og læs udgivelsen: Hvad er ansigtsgenkendelse?

I denne publikation kan du læse om, hvad er ansigtsgenkendelse er, hvordan ansigtsgenkendelse virker, hvordan computeren lærer at genkende ansigter, og hvad er relevant for at vurdere ansigtsgenkendelse. Du finder også en litteraturoversigt.

Hent og læs udgivelsen

En vægt der holdes oppe af en hånd

Dataetisk Råds anbefalinger om brug af ansigtsgenkendelse i det offentlige rum

Brug af ansigtsgenkendelse i det offentlige rum og alment tilgængelige steder udgør et betydeligt indgreb i individets privatliv og selvbestemmelse og indebærer væsentlige risici for individets retssikkerhed og grundlæggende frihedsrettigheder. Teknologien indebærer herunder på sit aktuelle stade væsentlige risici for at diskriminere befolkningsgrupper på baggrund af race, etnicitet, køn mv. Anvendelsen af ansigtskendelse indebærer derfor betydelig risiko for utilsigtede skadevirkninger. Af den grund er det afgørende, at teknologiens udbredelse gøres til et samfundsanliggende med henblik på en kontrolleret, begrænset og transparent anvendelse.

Derfor har Dataetisk Råd lavet et sæt anbefalinger om brug af ansigtsgenkendelse i det offentlige rum.

Læs og hent anbefalingerne