Covid-19 og dataetik

I kampen mod COVID-19 er digitalisering og databrug blevet centralt redskaber, men disse redskaber bringer også vigtige dataetiske spørgsmål med sig. Hvordan balancerer vi mellem beskyttelsen af folkesundheden og den individuelle databeskyttelse? Og hvordan sikrer vi en transparent og ansvarlig brug af personlige data i sådanne nødsituationer?

Da Smitte|Stop-appen blev introduceret som et vigtigt værktøj til smittesporing, så Dataetisk Råd potentialet men også behovet for en mere gennemtænkt dataetisk tilgang. Rådets anbefalinger og input bidrog til en omdirigering af projektet, hvilket formentlig førte til en bredere accept og adoption af appen blandt borgerne. Denne succesfulde intervention markerede også et vigtigt skift i myndighedernes perspektiv på dataetik. Så meget, at da tiden kom til at udvikle Coronapasset, blev Dataetisk Råd direkte inviteret til at deltage fra begyndelsen. Dette understreger den voksende forståelse for og anerkendelse af, at dataetik ikke kun er et teoretisk koncept, men en praktisk nødvendighed, der kan og bør integreres fra starten af ethvert digitalt initiativ.

Dyk dybere ned i vores anbefalinger for at få indblik i, hvordan dataetik har spillet en central rolle i Danmarks digitale respons på COVID-19.

Smittesporingsappen

Dataetisk Råds anbefalinger til en smittesporingsapp

Dataetisk Råd har medvirket til, at dataetik er indtænkt på afgørende punkter i forbindelse med regeringens overvejelser om forskellige funktionaliteter af en eller flere smittesporingsapps. Særligt har rådet bidraget til en mere klar afgrænsning af formål, anonymitet samt i sikringen af frivillighed og frihed for borgerne.

Dataetisk Råd har i den forbindelse skrevet et sæt anbefalinger til en smittesporingsapp.

Hent og læs anbefalingerne

Dataetisk Råds pejlemærker for et digitalt coronapas

Med et digitalt coronapas opstår en række overvejelser, der bør tages stilling til i den videre udvikling og brug. En del af disse overvejelser knytter sig til anvendelsen af data i sammenhæng med ny teknologi. Dataetisk Råd har valgt at forholde sig til nogle af de overvejelser, der konkret vedrører disse dataetiske spørgsmål.

Dataetisk Råd har udarbejdet et sæt pejlemærker for et digitalt coronapas.

Dataetisk Ra°ds pejlemærker til coronapasset .pdf